Zarząd Spółdzielni :
 • Danuta Kaczykowska   - Prezes Spółdzielni
 • Bożena Bauer                - Z-ca Prezesa - Główny Księgowy
 • Stanisław Piasecki        - Kierownik ds. Techniczno-Eksploatacyjnych - Członek ZarząduRada Nadzorcza : 

 1. Krygier Kazimiera        – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 2. Richert Krystian           – Sekretarz Rady Nadzorczej
 3. Dankowska Ludwika
 4. Drężek Zenon
 5. Gałek Grażyna
 6. Glińska Magdalena
 7. Loewenau Grażyna
 8. Ladach Teresa
 9. Bartko KrzysztofKomisja rewizyjna :

 1. Dankowska Ludwika       - Przewodnicząca
 2. Glińska Magdalena         - Członek
 3. Richert Krystian              - Członek


Komisja inwestycyjno-eksploatacyjna :

 1. Drężek Zenon                 - Przewodniczący
 2. Bartko Krzysztof              - Członek
 3. Krygier Kazimiera            - Członek     Komisja społeczno-wychowawcza :
 1. Gałek Grażyna         - Przewodnicząca
 2. Ladach Teresa          - Członek
 3. Loewenau Grażyna  - Członek


Spółdzielnia Mieszkaniowa Lębork 2015 r.                                                                                                                           biuro@spoldzielnia.lebork.pl