TARYFA dla CIEPŁA 

Oferta Spółdzielni Mieszkaniowej

dot. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podatek o nieruchomości gruntu na 2019 rok

Wolne lokale użytkowe

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lębork 2015 r.                                                                                                                           biuro@spoldzielnia.lebork.pl