TARYFA dla CIEPŁA 

Oferta Spółdzielni Mieszkaniowej

dot. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podatek o nieruchomości gruntu na 2017 rok

Wolne lokale użytkowe

Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku w dniach 15 Maj 2017 r. - 19 Maj 2017 r.

INFORMACJA - uzupełnianie instalacji centralnego ogrzewania

Przetarg na ustanowienie i przeniesienia prawa własności lokalu mieszkalnego - L. Polskich 15/9

Uruchomienie centralnego ogrzewania na rok 2017/2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lębork 2015 r.                                                                                                                           biuro@spoldzielnia.lebork.pl