TARYFA dla CIEPŁA 

Oferta Spółdzielni Mieszkaniowej

dot. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podatek o nieruchomości gruntu na 2019 rok

Wolne lokale użytkowe

Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Lęborku w dniach od 08.04 - 11.04.2019

Plac zabaw- Wojska Polskiego

Odczyty wody

Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lębork 2015 r.                                                                                                                           biuro@spoldzielnia.lebork.pl