TARYFA dla CIEPŁA 

Oferta Spółdzielni Mieszkaniowej

dot. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podatek o nieruchomości gruntu na 2017 rok

Wolne lokale użytkowe

Uchwały podjęte na walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniach od 12.06.2018 - 16.06.2018

Ferie zimowe 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lębork 2015 r.                                                                                                                           biuro@spoldzielnia.lebork.pl