Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lęborku została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Słupsku 12.03.1963 r. i od tej chwili prowadzi swoją działalność. Od początku swego istnienia prowadziła działalność inwestycyjną. Już w 1964 r. został oddany do użytku pierwszy budynek mieszkalny. Inwestycje w latach 1964 - 1992 były realizowane w oparciu o kredyty bankowe. W latach 1993 - 1997 realizowane inwestycje za środki własne przyszłych lokatorów. Obecnie działalność Spółdzielni to zarządzanie nieruchomościami, brak jest bowiem atrakcyjnych kredytów do prowadzenia dalszych inwestycji. Spółdzielnia w latach 1972 - 2008 posiadała zasoby mieszkaniowe na terenie miasta Łeby. Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych z 15.12.2000 roku dała możliwość tworzenia Wspólnot Mieszkaniowych. Zasoby mieszkaniowe miasta Łeby przekształciły się we Wspólnoty Mieszkaniowe, a Spółdzielnia jest jednym ze współwłaścicieli. Obecnie działalność Spółdzielni skupia sie na utrzymaniu zasobów w należytym stanie technicznym i estetyce. Zgodne działanie organów samorzadowych i Zarządu pozwala na osiąganie poztywnych wyników działalności gospodarczej Spółdzielni. Potwierdzają to wyniki lustracji oraz coroczne oceny sprawozdań finansowych dokonywane przez biegłego rewidenta. Spółdzielnia Mieszkaniowa oferuje zarządzanie powoływanym wspólnotom mieszkaniowym. Dysponujemy wykwalikowaną kadrą pracowników, posiadającą licencję zarządców nieruchomości oraz duże doświadczenie w pracy administracji zasobów mieszkaniowych. 

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lębork 2015 r.                                                                                                                           biuro@spoldzielnia.lebork.pl